بدون دیدگاه
2021/06/08 - 10:46

طی حکمی از سوی مرتضی طلایی؛

رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد

به گزارش خبر راست،در اجلاس سراسری دبیران جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب (همنا) که با حضور دکتر منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت کشور و مرتضی طلایی دبیرکل جبهه (همنا) که در تهران برگزار گردید، ابراهیم محمدعلیپور به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد. علیپور در این جلسه گفت: [...]

به گزارش خبر راست،در اجلاس سراسری دبیران جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب (همنا) که با حضور دکتر منوچهر متکی سخنگوی شورای وحدت کشور و مرتضی طلایی دبیرکل جبهه (همنا) که در تهران برگزار گردید، ابراهیم محمدعلیپور به‌عنوان رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد.

علیپور در این جلسه گفت: تلاش در جهت وحدت در بین نیروهای انقلابی و دعوت از مردم برای حضوری پرشور در انتخابات جز اولویت‌های جبهه همنا در گیلان است.

دبیر همنا در استان گیلان با تأکید بر حمایت ستاد مردمی همنا گیلان از آیت‌الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری گفت، در این دوره جوانان عامل پیروزی احتمالی کاندیدای اصلح جبهه نیروهای انقلاب در انتخابات هستند.

رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان ضمن دعوت از جوانان گیلان برای پیوستن به جبهه همنا گفت: امیدواریم در ستادهای مردمی آیت‌الله رئیسی در گیلان به‌مانند ستاد مردمی جبهه همنا، جوانان میدان‌دار این عرصه باشند.

علیپور افزود: باید به جوان‌ها بها داده شود که حلقه مفقوده مدیریت کشور است وی اشاره کرد که جوانان دهه شصتی عمر جوانی‌شان در حال سپری شدن است و هیچ فرصتی برای میدان‌داری به آنان سپرده نشده و حالا دهه ۷۰ پا به عرصه گذاشته و باید پاسخگوی مطالبه آن‌ها بود.

محمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 1 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد

محمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 2 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 3 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 4 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 5 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 6 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 7 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 8 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 9 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 10 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 11 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شدمحمدعلیپور مسعود علیپور جبهه همنا سردار طلایی حجت الاسلام رئیسی 12 - رئیس ستاد انتخاباتی حامیان مردمی آیت‌الله رئیسی (جبهه همنا) در گیلان معرفی شد


شماره خبر 74293 - 2021/06/08
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com