تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۹۰ هزار تومان