بدون دیدگاه
2021/05/23 - 21:50

حسب دستور ریاست محترم دادگاه بخش رحیم آباد؛

دستور تعقیب کیفری هشت واحد نانوایی که مبادرت به استفاده از جوش شیرین نموده بود صادر گردید

 به گزارش خبر راست، حسب دستور ریاست محترم دادگاه بخش رحیم آباد آقای علیرضا پشته در راستای دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه قوه قضاییه با صدور دستور قضایی بازرسی واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی جهت پیگیری حقوق عامه در عرصه سلامت و بهداشت ،در هفته گذشته دستور تعقیب کیفری هشت واحد نانوایی [...]

 به گزارش خبر راست، حسب دستور ریاست محترم دادگاه بخش رحیم آباد آقای علیرضا پشته در راستای دستور العمل نظارت و پیگیری حقوق عامه قوه قضاییه با صدور دستور قضایی بازرسی واحدهای تولید و عرضه مواد غذایی جهت پیگیری حقوق عامه در عرصه سلامت و بهداشت ،در هفته گذشته دستور تعقیب کیفری هشت واحد نانوایی که مبادرت به استفاده از جوش شیرین و یک واحد قنادی که مبادرت به استفاده از رنگ غیر مجاز نموده بود صادر گردید.قابل ذکر است که حسب قانون مواد خوردنی وآشامیدنی و آرایشی و بهداشتی موارد مذکور جرم بوده و مرتکب به مجازات قانونی محکوم خواهد شد.با توجه به اهمیت موضوع از حیث سلامت عمومی، حسب پیگیریهای بعمل آمده در سال گذشته نیز ۲۵ واحد صنفی متخلف از قانون مذکور تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند


شماره خبر 74002 - 2021/05/23
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com