تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون و ۳۰ هزار تومان در حال معامله است.