در این جلسه دکتر هنرمند ضمن اشاره به شرایط ویژه تابستان امسال گفت: به دلیل فرا رسیدن گرمای زودرس، کاهش ۳۰ تا ۳۵ درصدی بارش‌ها و کمبود تولید برق نیروگاههای برق آبی در کل کشور و رشد ۱۱ درصدی مصرف استان نسبت به سال گذشته اهمیت اجرای دستورالعمل‌های پاسخگویی بار و مدیریت مصرف جهت آمادگی به منظور گذر موفق از تابستان ۱۴۰۰ بسیار حائز اهمیت است.
وی عنوان کرد: کشف، شناسایی و جمع آوری رمز ارزهای غیر مجاز، تعدیل روشنایی معابر، تنظیم تفاهم نامه با صنایع و کشاورزی و جلب مشارکت حداکثری آن‌ها از عوامل مهم کاهش مصرف خواهد بود که اقدامات موثری در استان تا کنون صورت پذیرفته و ادامه خواهد یافت.
هنرمند در انت‌ها اشاره کرد: لزوم بهره گیری از پتانسیل کاهش مصرف دستگاههای دولتی به میزان ۵۰ درصد در ساعات اداری و ۱۰ درصد در ساعات غیر اداری را در اشاعه فرهنگ مدیریت مصرف موثر دانست و ادامه داد در همین راستا ضمن مکاتبه با استانداری، مانورسنجش آمادگی ادارات و سازمانهای استان جهت گذر از پیک تابستان، ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری همزمان با سراسر کشور به منظور ارتقا آمادگی شرکت‌های توزیع، سنجش نقاط قوت و قابل بهبود و آماده به کار بودن تجهیزات و برنامه‌ریزی جهت رفع نقایص احتمالی، افزایش مهارت‌های فردی و جمعی و تبادل دانش و تجربیات، ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، سنجش میزان کارآمدی دستورالعمل‌ها و روش‌های اطلاع‌رسانی، هدفمند کردن تمامی فعالیت‌ها و آمادگی‌ها با موفقیت به اجرا در آمد.
در این جلسه مهندس جلایر ناظر عالی پاسخگویی بار توانیر و معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق فارس برگزاری جلسات این چنینی، در جهت کسب خرد جمعی و راهکارهای مناسب جهت گذر از پیک تابستان ۱۴۰۰ را موثر و ضروری دانست.
لازم بذکر است در این جلسه معاونین و اعضای شرکت کننده نسبت به ارائه عملکرد خود پیرامون وظایف محوله و همچنین گزارشی از روند اجرایی طرح مدیریت پاسخگویی بار را ارائه کردند.