بدون دیدگاه
2021/05/16 - 10:03

سجاد علیپور:

ایجاد خانه خیرین و خیر محله در ۵۵ محله رشت

به گزارش خبر راست، بدون تردید مشارکت مردمی تاثیر بسیاری در توسعه شهری دارد. لذا فعالیت‌های اجتماعی از طریق ایجاد انجمن‌های مردم نهاد و کمپین‌های حمایتی در حوزه فعالیت‌های شهری حایز اهمیت است. خانه خیرین به منظور ارتقا و گسترش فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری درشهر رشت، تقویت روحیه تعاون و همکاری بین موسسات خیریه و […]

به گزارش خبر راست، بدون تردید مشارکت مردمی تاثیر بسیاری در توسعه شهری دارد. لذا فعالیت‌های اجتماعی از طریق ایجاد انجمن‌های مردم نهاد و کمپین‌های حمایتی در حوزه فعالیت‌های شهری حایز اهمیت است.
خانه خیرین به منظور ارتقا و گسترش فرهنگ خیرخواهی و نیکوکاری درشهر رشت، تقویت روحیه تعاون و همکاری بین موسسات خیریه و تلاش در جهت ایجاد بستری مناسب برای توسعه مشارکت مردم در امور عام المنفعه بویژه فعالیت‌های بهزیسنی و رفاه اجتماعی در محلات ۵۵گانه کلان‌شهر ایجاد می‌شود. در واقع با ایجاد خانه خیرین، به صورت غیرمتمرکز نیز برای محلات ۵۵گانه رشت شبکه خیر محله شکل می‌گیرد و کسانی‌که به نحوی با زادگاه خود پیوند عاطفی دارند و نسبت به آن دلبستکی مکانی و هویت و تعلق مکانی دارند جهت رفع کاستی‌های محله‌‌های خود پیشگام می‌شوند.
#سجاد_علیپور
#ایدههاکم_نیستند
#همراهشورفیق

ادرس اینستاگرام :
https://www.instagram.com/p/COzwCyZDj0_/?igshid=13udhgvnzzjr9

لینک گروه تلگرامی:
https://t.me/joinchat/SEkbQhwbdJW-ZJxK


شماره خبر 73836 - 2021/05/16
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com