وی ادامه داد: چنانچه افرادی دچار بیماری تشخیص داده شوند با ارائه شماره ملی به دانشگاه علوم پزشکی استان، در مراقبت خواهند بود و روند درمانی آنان صورت خواهد گرفت و چنانچه دانش آموزانی مبتلا به بیماری باشند در اتاق ایزوله، آزمون گرفته خواهد شد.

قاسم نژاد دریافت کارت ورود به جلسه در پایه های نهم و دوازدهم را الکترونیکی عنوان و تصریح کرد: نیاز به حضور افراد و دانش اموزان برای دریافت کارت نیست ضمن آنکه داخل مدرسه نیز تمهیداتی اتخاذ شده که دانش آموزان برای امتحانات با فاصله از هم حضور داشته باشند.

جانشین رئیس ستاد مقابله و مدیریت کرونای گیلان ادامه داد: برای کسانی که جزو تصحیح کنندگان اوراق در مراکز حوزه ها هستند نیز تمهیدات بهداشتی اتخاذ شده است.

وی افزود: برای مدارس شبانه روزی که دارای پایه های نهم یا دوازدهم هستند، مقرر شد با کاهش دانش آموزان در خوابگاه ها حضور داشته و در امتحانات شرکت داشته باشند.