صنایع دستی و هنرهای سنتی یکی از مهمترین عناصری‌است که بواسطه بهره‌مندی از هویت و اصالت موجود در آن توان جریان‌سازی و گفتمان‌سازی فرهنگی را داشته و می‌تواند زینت بخش مبلمان شهری شود. به همین دلیل بهره‌گیری از تولیدات و طرح‌های برگرفته از صنایع دستی و هنرهای سنتی نقش بی‌بدیلی در فرآهم کردن یک ارتباط دیداری ایفا می‌کند. متناسب با استانداردهای شهرسازی، قرار گرفتن هرکدام از المان‌های فرهنگی تاثیر بسزایی در دیدگاه شهروندان و گردشگران خواهد داشت.

لحاظ‌کردن صنایع دستی در طراحی مبلمان شهری نه تنها کارآترین اقدام در راستای معرفی فرهنگ استان است، بلکه به ایجاد رابطه‌ای دو سویه میان شهر و شهروند یاری می‌رساند. طراحی ایستگاه‌ها و اتوبوس‌ها، نیمکت‌ها و گذرگاه‌های شهری، پارک‌ها و تفرج‌گاه‌ها‌، تابلوها و بیلبورد‌های تبلیغاتی و بسیاری دیگر از عناصر شهری، متناسب با طرح‌ها و نقشه‌های صنایع دستی موجود در شهرستان‌های استان بزرگترین و در عین‌حال چشمگیرترین نمایه‌ای‌است که می‌توان از فرهنگ و هنر این دیار در معرض دید همگان قرار داد.