تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم یک میلیون تومان