تمام سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹۸۸ هزار تومان  در حال  معامله است.