تمام سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۵۳۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹۳۰ هزار تومان در حال معامله است.