تمام سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۵۸۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹۴۹ هزار تومان در حال معامله است.