تمام سکه بهار آزادی ۹ میلیون و ۴۷۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹۴۵ هزار تومان در حال معامله است.