تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۱۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹۸۵ هزار تومان درحال معامله است.