تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۶۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۹۹۵ هزار تومان در حال معامله است.