تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و ۴ هزار تومان درحال معامله است.