در طی اجرای این عملیات؛ کلیه ارتباطات شهرستان صومعه سرا، فومن و شفت از ساعت ۲ بامداد روز دوشنبه مورخ ۰۶/۰۲/۱۴۰۰ به مدت ۴ ساعت قطع خواهد شد.