تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و ۱۱ هزار تومان