تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان + ۵۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بدون تغییر

ربع سکه بهار آزادی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان – ۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱ میلیون و ۱۵ هزار تومان