وی در ادامه با بیان اینکه مراکز خدمات جامع سلامت ۱۶ساعته نقش موثری در غربالگری، بیماریابی و جلوگیری از بستری شدن بیماران در مراکز درمانی را دارند، اظهار داشت: ما باید تعداد مراکز خدمات ۱۶ساعته ارایه خدمات به بیماران کرونا را افزایش دهیم و ازسوی دیگر، راهکار جدید مراقبت از بیماران در خانه ارایه شود تا میزان بار مراجعه بیماران به بیمارستان‌ها کاهش یابد.

حیدر زاده در خاتمه یادآور شد: با این راهکارها بیماران با خطر زیاد (ریسک بالا) زود شناسایی و به طور مرتب پیگیری و بر اساس شیوه‌نامه‌ها درمان می‌شوند.

در ادامه جلسه هر یک از اعضای کمیته نقطه نظرات و پیشنهادات خود را ارایه کردند.

لازم به ذکر است: سومین جلسه کمیته فنی مدیریت بیماری کرونا، با حضور معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مشاور امور فنی و جمعی از مدیران معاونت بهداشتی با رعایت پروتکل‌ها در سالن اجلاس معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد.