تمام سکه بهار آزادی ۱۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون تومان

ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون تومان

هر گرم طلای۱۸عیار هم ۱ میلیون و ۳۵ هزار تومان