تمام سکه بهار آزادی۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸ عیار هم ۱ میلیون و ۵۵ هزار تومان در حال معامله است.