حسن رخ شاد افزود: ۸۳ نفر از بیماران کرونایی به علت وخامت حالشان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان های گیلان بستری هستند.

وی از شهروندان خواست برای پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری کرونا شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند.