محمد دادرس افزود: در این مدت گاهی افزایش ابر و وزش باد دور از انتظار نیست.

وی گفت: با افزایش ابر از عصر و شب جمعه در گیلان، رگبار، و احتمال رعد و برق پیش بینی می شود.