تمام سکه بهار آزادی۱۰ میلیون و ۸۳۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۱ میلیون و ۷۰ هزار تومان در حال معامله است.