به گزارش خبر راست،  به نقل از ایسنا، دکتر محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت در نشستی خبری، گفت: بیمه سلامت با جمعیت ۴۲ میلیون نفر خدمات بهداشتی درمانی و پیشگیرانه را در پنج صندوق پوشش می‌دهد و بزرگترین صندوق بیمه روستایی با ٢١ میلیون جمعیت و بیمه همگانی با ۱۳ میلیون نفر تحت پوشش هستند و ۵.۵ میلیون نفر تحت پوشش صندوق کارکنان دولت قرار دارند. ما در برخی امور نمی‌توانیم هماهنگ و یکسان عمل کنیم و با توجه به صندوق‌ها و تنوع جغرافیایی و فرهنگی مردم کشور همه نکات را لحاظ کنیم تا بیمه شدگان کمترین آسیب را ببیند.

ناصحی با اشاره به گام‌ها در زمینه حذف دفترچه بیمه و الکترونیکی شدن نسخه، تصریح کرد: ما اولین بیمه‌ای بودیم که نسخه نویسی الکترونیکی را آغاز کرد و بیش از ۹۵ درصد استقرار و اتصال داریم و شاید بسیاری از مراحلی که ما طی کرده‌ایم، بیمه‌های دیگر طی نکرده باشند. به دلیل آسیب پذیر بودن بیمه‌شدگان و بیمارستان‌های دولتی موضوع را همزمان با تامین اجتماعی پیش می‌بریم، اما برای حذف نسخ اندکی صبر کردیم و سعی کردیم جو روانی را طوری حفظ کنیم که فردی در بیمارستان‌ها دچار چالش نشود. امروز در تامین اجتماعی جلسه‌ای با معاونت درمان داشتیم و حامی نسخه نویسی الکترونیک و همکاران در تامین اجتماعی هستیم تا دچار مشکل نشوند.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت بیان کرد: نسخه نویسی الکترونیک در سطوح مختلف و در بخش سرپایی و بستری بسیار حائز اهمیت است و اگر در آینده نظام ارجاع و پزشک خانواده مستقر شود، منابع برای سلامت مردم سوق داده می‌شود. باید توجه داشت که ما از کشورهای نخست در مصرف برخی داروها و تجهیزات پزشکی هستیم و مصرف غیر منطقی داریم و به همین دلیل نکات فنی و مهمی در نسخه نویسی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد و یکی از فواید نسخه نوسی الکترونیک‌ کنترل مصرف دارو به نفع بیمار است.

ناصحی درباره هزینه‌های بیمه سلامت در بخش کرونا بیان کرد: در بستری ٩٠ درصد هزینه‌ها و در بخش سرپایی ٧٠ درصد هزینه‌ها را پرداخت می‌کنیم و تاکنون ٢ هزار میلیارد تومان در کرونا هزینه کرده‌ایم که در صندوق‌های مختلف هزینه‌ها متفاوت است.

وی به عقد قرارداد جدید با ۱۲۳۹ مرکز جدید اشاره کرد و افزود: ۴۲۷ مطب، ۶۶ آزمایشگاه، ۵۴ دانشگاه، هفت بیمارستان و… جزئی از همین مراکزی هستند که تعدادش ذکر شد.