بدون دیدگاه
2021/02/17 - 13:38

رهبر معظم انقلاب:

درباره برجام، حرف و وعده فایده ندارد / این بار فقط عمل؛ عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد / با حرف و وعده، این دفعه مثل گذشته قانع نخواهیم شد

درباره برجام، حرف و وعده فایده ندارد / این بار فقط عمل؛ عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد / با حرف و وعده، این دفعه مثل گذشته قانع نخواهیم شد

به گزارش خبر راست، درباره برجام زیاد گفته‌ایم و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی را گفته‌ایم. حرف‌هایی زده می‌شود و وعده‌هایی داده می‌شود. امروز همین یک کلمه را می‌خواهم بگویم که ما حرف و وعده خوب زیاد شنیده‌ایم که بعد نقض شده است. حرف و وعده فایده ندارد. این دفعه فقط عمل. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای‌ رهبر […]

به گزارش خبر راست، درباره برجام زیاد گفته‌ایم و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی را گفته‌ایم. حرف‌هایی زده می‌شود و وعده‌هایی داده می‌شود. امروز همین یک کلمه را می‌خواهم بگویم که ما حرف و وعده خوب زیاد شنیده‌ایم که بعد نقض شده است. حرف و وعده فایده ندارد. این دفعه فقط عمل.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای‌ رهبر معظّم انقلاب اسلامی، به‌مناسبت سالروز قیام مردم تبریز در ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ در جمع مردم آذربایجان شرقی سخنرانی کردند.

ایشان در بخشی از بیانات خود گفتند: درباره برجام زیاد گفته‌ایم و سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی را گفته‌ایم. حرف‌هایی زده می‌شود و وعده‌هایی داده می‌شود. امروز همین یک کلمه را می‌خواهم بگویم که ما حرف و وعده خوب زیاد شنیده‌ایم که بعد نقض شده است. حرف و وعده فایده ندارد. این دفعه فقط عمل؛ عمل از طرف مقابل ببینیم ما هم عمل خواهیم کرد. با حرف و وعده، جمهوری اسلامی این دفعه مثل گذشته قانع نخواهد بود.


شماره خبر 71820 - 2021/02/17