بدون دیدگاه
2017/07/25 - 11:09

برنامه رقابت ها به وقت ایران؛

برنامه مسابقات کشتی جوانان قهرمانی جهان

برنامه مسابقات کشتی جوانان قهرمانی جهان به وقت ایران اعلام شد. روزهای ۹ تا ۱۱ مردادماه در کشتی آزاد و ۱۳ تا ۱۵ مردادماه در کشتی فرنگی در سالن مرکز ورزشی

برنامه رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان به وقت ایران اعلام شد. به گزارش خبر راست، رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای ۹ تا ۱۱ مردادماه در کشتی آزاد و ۱۳ تا ۱۵ مردادماه در کشتی فرنگی در سالن مرکز ورزشی شهر تامپره فنلاند برگزار می شود. *برنامه این رقابت ها به وقت ایران […]

برنامه رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان به وقت ایران اعلام شد.

به گزارش خبر راست، رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای ۹ تا ۱۱ مردادماه در کشتی آزاد و ۱۳ تا ۱۵ مردادماه در کشتی فرنگی در سالن مرکز ورزشی شهر تامپره فنلاند برگزار می شود.

*برنامه این رقابت ها به وقت ایران به شرح زیر است:

دوشنبه ۹ مردادماه:
ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آزاد

سه شنبه ۱۰ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۲۰:۰۰ تا ۲۲:۰۰ مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی آ زاد
ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد

چهارشنبه ۱۱ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی آزاد

جمعه ۱۳ مردادماه:
ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی

شنبه ۱۴ مردادماه:
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰  مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۴ و ۹۶ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸:۴۵ تا ۱۹:۱۵ وزن کشی اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

یکشنبه ۱۵ مردادماه
ساعت ۱۱:۳۰ تا ۱۵:۳۰ و ۱۹:۳۰ تا ۲۱:۳۰ مسابقات مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۵ ، ۶۶ ، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم کشتی فرنگی


شماره خبر 7013 - 2017/07/25
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com