به گزارش خبر راست، مدیرکل هواشناسی گیلان گفت: از امروز دمای هوای گیلان ۲ تا ۵ درجه افزایش می یابد.

محمد دادرس افزود: این وضیعت جوی تا پایان هفته در گیلان ماندگار است.

وی با بیان اینکه دمای هوا در روز افزایش می یابد گفت: گیلانیان در این مدت شب های سردی را تجربه خواهند.

مدیرکل هواشناسی گیلان همچنین درباره یخ زدگی تا اواسط هفته به گیلانیان هشدار داد.

محمد دادرس افزود: از ظهر امروز تا پایان هفته دریا برای فعالیت های دریایی مناسب است.