بدون دیدگاه
2020/12/10 - 10:18

صفحه اول روزنامه های پنجشنبه ۲۰ آذر ۹۹

به گزارش خبر راست، سخنان مهم رئیس جمهور در هیات دولت و تاکید او بر اینکه کسی نمی تواند برای او و دولت تعیین خط مشی کند تیتر اصلی مطبوعات امروز است.  

به گزارش خبر راست، سخنان مهم رئیس جمهور در هیات دولت و تاکید او بر اینکه کسی نمی تواند برای او و دولت تعیین خط مشی کند تیتر اصلی مطبوعات امروز است.

 

 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه

شماره خبر 69805 - 2020/12/10
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com