به گزارش خبر راست،  به نقل از فارس، طرح قانونی تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران در مجلس شورای اسلامی تهیه شده که به امضای ۴۳ نفر از نمایندگان رسیده است.

مقدمه (دلایل توجیهی): 

افزایش روزافزون پرونده‌های قضایی در کنار پیچیدگی‌های اجتناب ناپذیر فرایند قضایی که موجب طولانی شدن دادرسی شده است در بسیاری از موارد نارضایتی مردم را به همراه دارد. این درحالی است که کم نیستند پرونده‌هایی که به سبب ماهیت اختلاف و یا پیش‌ پا افتاده بودن آن به سادگی قابل حل در فرایند داوری هستند و ضرورتی وجود ندارد که حتماً تمامی فرایند قانون دادرسی در مورد آنها به اجرا گذاشته شود. به طوری که از طریق داوری این امکان وجود دارد که بسیاری از اختلافات در مدت زمان بسیار کوتاهتری حل و فصل شود. به این منظور همانطور که در برخی از موضوعات تخصصی دیگر نیز ارکانی با عنوان «سازمان نظام» وجود دارد، همانند سازمان نظام پزشکی و سازمان نظام مهندسی، به موجب این طرح پیشنهاد می‌شود «سازمان نظام داوری کشور» به عنوان نهادی تخصصی و غیردولتی میان طرفین اختلاف که به اشکال مختلف داوطلب رفع اختلاف از طریق سازوکار داوری هستند، داوری نماید.

اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند:

ابوالفضل ابوترابی – کمال حسین پور – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – سیدجواد حسینی کیا – محمدصالح