به گزارش خبر راست،  اتحادیه طلا و سکه رشت اعلام کرد:

تمام سکه بهار آزادی ۱۲ میلیون و ۵۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

نیم سکه بهار آزادی ۶ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

ربع سکه بهار آزادی ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان

هر گرم طلای۱۸عیار هم یک میلیون و ۱۳۰ هزار تومان