بدون دیدگاه
2020/12/05 - 9:48

صفحه اول روزنامه های شنبه ۱۵ آذر ۹۹

به گزارش خبر راست، مصاحبه تلویزیونی قالیباف و واکنشهای موافق و مخالف آن،شرایط جدید در محدودیتهای کرونایی، مرگ رئیس جمهور اسبق فرانسه بر اثر کرونا و… از تیترهای مطبوعات امروز است.  

به گزارش خبر راست، مصاحبه تلویزیونی قالیباف و واکنشهای موافق و مخالف آن،شرایط جدید در محدودیتهای کرونایی، مرگ رئیس جمهور اسبق فرانسه بر اثر کرونا و… از تیترهای مطبوعات امروز است.

 

 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه
 • روزنامه

شماره خبر 69648 - 2020/12/05
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com