بدون دیدگاه
2017/03/29 - 11:58

اعتراض به خشکسالی در هند

خبرراست: در جریان برگزاری اعتراضات مربوط به خشکسالی در هند، یک کشاورز هندی مقابل دوربین رسانه‌ها، موشی به دهان گرفته و خواستار دریافت بسته‌های موادغذایی از دولت فدرال کشورش شده است.

خبرراست: در جریان برگزاری اعتراضات مربوط به خشکسالی در هند، یک کشاورز هندی مقابل دوربین رسانه‌ها، موشی به دهان گرفته و خواستار دریافت بسته‌های موادغذایی از دولت فدرال کشورش شده است.


شماره خبر 696 - 2017/03/29
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com