بدون دیدگاه
2020/12/02 - 10:29

ارتقای یک گیلانی دیگر به جایگاه امیری در ناجا

اختصاصی/ به گزارش خبرراست : صادق رضادوست از فرماندهان گیلانی ناجا با پیشنهاد  فرماندهی نیروی انتظامی کشور و تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا به جایگاه سرداری ارتقا یافت. قابل به ذکر است سردار سرتیپ دوم رضادوست اهل شهرستان بندر انزلی بوده و در سوابق خود ریاست اداره نظارت بر اماکن کل کشور و اداره گذرنامه […]

اختصاصی/ به گزارش خبرراست : صادق رضادوست از فرماندهان گیلانی ناجا با پیشنهاد  فرماندهی نیروی انتظامی کشور و تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا به جایگاه سرداری ارتقا یافت.
قابل به ذکر است سردار سرتیپ دوم رضادوست اهل شهرستان بندر انزلی بوده و در سوابق خود ریاست اداره نظارت بر اماکن کل کشور و اداره گذرنامه اتباع خارجی ناجا را دارد.


شماره خبر 69508 - 2020/12/02
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com