بدون دیدگاه
2020/11/29 - 17:26

رد صلاحیت عضو شورا برای مدیریت یک مجموعه زیر نظر دولت! + جزئیات

به گزارش خبر راست، به نقل از غیره منتظره شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یک عضو شورای شهر در راه رسیدن به مدیریت یک مجموعه دولتی با سد محکم رد صلاحیت مواجه شده است. این اقدام مراجع نظارتی و امنیتی نشان از هوشیاری چشمان بیدار این مجموعه‌ها در خصوص افراد، حتی با وجود در اختیار […]

به گزارش خبر راست، به نقل از غیره منتظره شنیده‌ها حکایت از آن دارد که یک عضو شورای شهر در راه رسیدن به مدیریت یک مجموعه دولتی با سد محکم رد صلاحیت مواجه شده است.

این اقدام مراجع نظارتی و امنیتی نشان از هوشیاری چشمان بیدار این مجموعه‌ها در خصوص افراد، حتی با وجود در اختیار داشتن جایگاه‌های مختلف است.

گفتنی است این عضو شورا پیش‌ازاین نیز چند بار با سد محکم رد صلاحیت در رسیدن به جایگاه شهرداری یکی از شهرهای مراکز استان‌های کشور، مدیرعاملی یکی از شرکت‌های حوزه صنعت و چند مجموعه دیگر دولتی و نیمه‌دولتی روبرو شده بود. این در حالی است که پیش‌ازاین برخی شائبه‌های مالی در خصوص این عضو شورا در رسانه‌ها نیز مطرح‌شده بود.


شماره خبر 69497 - 2020/11/29
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com