بدون دیدگاه
2020/10/18 - 9:30

نماینده سبزوار به روحانی: دهان‌دریده و فرومایه‌ای!

علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس در توئیتی به شدت از رئیس‌جمهوری انتقاد کرد.

به گزارش خبر راست، علی اصغر عنابستانی، نماینده سبزوار در مجلس در توئیتی به شدت از رئیس‌جمهوری انتقاد کرد.

وی در این باره نوشت:

جناب رئیس جمهور!

دهان دریدگی شما را در انواع فحش‌ها که نثار منتقدین کرده اید دیده ایم؛ و فرومایگی تان را در نسبت ناروا به ائمه اطهار برای نیل به مطامع سیاسی تجربه کرده ایم!

به جای بسیج یک لشگر برای پاسخ به نماینده ملت و طرح شکایت از اوقدری به فکر ملت باش که طاقتشان طاق شده است.

نماینده سبزوار

وی قبلا در توئیتی به شدت به روحانی حمله کرده بود.


شماره خبر 68044 - 2020/10/18
برچسب‌ها:

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com