بدون دیدگاه
2020/10/11 - 11:24

بازدید سرپرست شهرداری رشت از سازمان آرامستان ها و قطعه بهشت(متوفیان کرونا)

به گزارش خبر راست، به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت به صورت سرزده از سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت و همچنین قطعه بهشت(متوفیان کرونا) بازدید کرد.

به گزارش خبر راست، به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت،مهندس عطایی سرپرست شهرداری رشت به صورت سرزده از سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری رشت و همچنین قطعه بهشت(متوفیان کرونا) بازدید کرد.


شماره خبر 67863 - 2020/10/11

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com