بدون دیدگاه
2020/09/17 - 19:52

نشست سرپرست شهرداری رشت با شرکت مشاور پروژه قطار شهری برگزار شد

به گزارش خبر راست، به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این جلسه روند مطالعات پروژه قطار شهری مورد بررسی قرار گرفت. نعمت پور مدیر حراست شهرداری رشت، محبتی مشاور پروژه قطار شهری، نیک فهم خوب روان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، حسن هادی زاده مدیر ایمنی […]

به گزارش خبر راست، به نقل از واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت، در این جلسه روند مطالعات پروژه قطار شهری مورد بررسی قرار گرفت.

نعمت پور مدیر حراست شهرداری رشت، محبتی مشاور پروژه قطار شهری، نیک فهم خوب روان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، حسن هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت و حق بین ذی حساب شهرداری رشت نیز در این جلسه حضور داشتند.


شماره خبر 66777 - 2020/09/17

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com