بدون دیدگاه
2020/09/09 - 14:47

شهروندان در انتظار توضیح شهردار رشت در مورد آقای مشاور

به طور حتم یکی از اصلی ترین مولفه های یک مدیر در کنار تخصص تعهد و پاکدستی می باشد و ارزیابی این مهم در مدیریت های کلان همچون مدیریت شهری در خصوص مشاورین و منصوبین شهردار نیز صدق می کند به شکلی که شخص شهردار مسئولیت هر نوع کنشی از سوی این افراد را برعهده دارد و باید پاسخگوی اقدامات آنها باشد.

به گزارش خبر راست، به طور حتم یکی از اصلی ترین مولفه های یک مدیر در کنار تخصص تعهد و پاکدستی می باشد و ارزیابی این مهم در مدیریت های کلان همچون مدیریت شهری در خصوص مشاورین و منصوبین شهردار نیز صدق می کند به شکلی که شخص شهردار مسئولیت هر نوع کنشی از سوی این افراد را برعهده دارد و باید پاسخگوی اقدامات آنها باشد.

متاسفانه در روزهای اخیر اخباری در خصوص بازداشت مشاور شهردار رشت منتشر گردیده است که برخی دلیل این بازداشت را فساد مالی عنوان کرده بودند، موضوعی که باعث تأسف و البته نگرانی شهروندان گردیده است. در شرایط کنونی که شهر به شدت درگیر انباشت مطالبات مردمی مختلف می باشد و همه با توسل به هر ابزاری به دنبال هم افزایی جهت پیشبرد افعال روی زمین مانده هستند انتشار این خبر همچون یک شوک چرخ محرک مدیریت شهری را از حرکت بازداشته و امید شهروندان را به ناامیدی و یاس بدل کرد.

جای تامل است که فردی که همواره در کنار شهردار و به عنوان امین وی شناخته میشد و به نوعی نماینده تام‌الاختیار حاج محمدی در مجموعه شهرداری شناخته می شد، با نظارت دقیق نهادهای نظارتی بازداشت گردید و تاکنون شاهد هیچ گونه توضیحی در این باب از سوی حاج محمدی نیستیم و این امر باعث ایجاد شائبه های بیشتر در افکار عمومی گردیده است.

حال سوال اینجاست:

۱. علت سکوت شهردار رشت در این خصوص موضوعی با این حد از اهمیت چیست؟
۲. چرا چطور و چگونه فضا برای بروز تخلف احتمالی در این سطح برای فردی در جایگاه مشاور شهردار کلانشهر رشت ایجاد گردید؟
۳. آقای شهردار پاسخ دهد با وجود خیل جوانان تحصیل کرده و نخبه در شهر رشت الزام حضور این فرد به عنوان مشاور چه موضوعیتی داشته و ملاک انتخاب وی دقیقا کدام رزومه و وجه تمایز او با جوانان شایسته بومی بود؟
۴. آیا شهردار رشت که حوزه اختیارات گسترده ای برای این فرد تعریف کردند از مبادرت وی به تخلفاتی که این روزها زمزمه آن شنیده می شود، بی خبر بوده است؟
۵.آیا حاج محمدی اشراف کافی به عملکرد فردی با این حد از قرابت را نداشته که در این صورت این نقطه ضعفی فاحش برای شهردار مدعی رشت خواهد بود؟
۶. رابطه استخدامی و قراردادی این فرد با مجموعه شهرداری چه بوده و حاج محمدی در کدام ضوابط قانونی قریب به یکسال از این فرد در حلقه مدیریتی شهرداری رشت استفاده کرده است؟


شماره خبر 66447 - 2020/09/09
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com