بدون دیدگاه
2020/09/07 - 10:48

انتقاد دلخوش از عدم تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

به گزارش خبر راست، مخالفان طرح اصلاح نحوه تشکیل کمیسیون قضایی معتقدند طرح مذکور برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی بسیار ناقص است، در حالی که موافقان این طرح می گویند نباید مجلس یازدهم بدون کمیسیون قضایی و حقوقی به فعالیت خود ادامه دهد. در همین راستا سید کاظم دلخوش نماینده ادوار هفتم، هشتم، دهم و […]

به گزارش خبر راست، مخالفان طرح اصلاح نحوه تشکیل کمیسیون قضایی معتقدند طرح مذکور برای تعیین تکلیف کمیسیون قضایی بسیار ناقص است، در حالی که موافقان این طرح می گویند نباید مجلس یازدهم بدون کمیسیون قضایی و حقوقی به فعالیت خود ادامه دهد. در همین راستا سید کاظم دلخوش نماینده ادوار هفتم، هشتم، دهم و یازدهم صومعه سرا در مجلس به انتقاد از عدم تشکیل این کمیسیون پرداخت.

دلخوش: ماده ۳۸ آئین نامه نیاز به اصلاح دارد

سیدکاظم دلخوش در موافقت با طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۸ قانون آئین نامه داخلی مجلس، گفت: در این طرح باید همبستگی داشته باشیم زیرا تصویب این موضوع به رأی دو سوم نیاز دارد.

نماینده صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه ۴ ماه از عمر مجلس گذشته اما همچنان کمیسیون قضایی و حقوقی تشکیل نشده است، افزود: طرح ها و لوایح قوه قضائیه و دولت باید در این کمیسیون بررسی شود و در قانون اساسی اصول ۱۵۶ تا ۱۷۷ به قوه قضائیه مربوط است و در صورتی که اقدامات قانونی در کمیسیون قضایی و حقوقی انجام نشود اجرای برنامه های قوه قضائیه معطل می ماند.

دلخوش با تاکید بر ضرورت تشکیل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: ماده ۳۸ آئین نامه نیاز به اصلاح دارد و هیات مشترک متشکل از رؤسای شعب و هیات رئیسه باید بتوانند حداقل و حداکثر تعداد اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی را تغییر دهند.


شماره خبر 66302 - 2020/09/07

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com