بدون دیدگاه
2017/07/16 - 10:58

قانون مناطق آزاد قدیم و جدید ندارد

اعتراض شدیدالحن نماینده رشت به تبعیض گمرک علیه مردم گیلان

نماینده مردم رشت به حق مجوز خودروهای مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار برای مرخصی یک ماهه و عدم اعطای مجوز به منطقه آزاد انزلی اعتراض کرد.

نماینده مردم رشت به حق مجوز خودروهای مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار برای مرخصی یک ماهه و عدم اعطای مجوز به منطقه آزاد انزلی اعتراض کرد. به گزارش خبر راست، غلامعلی جعفرزاده در کانال تلگرامی خودش نوشت: حدود چهارده هزار خانواده گیلانی ماشین پلاک منطقه آزاد انزلی خریداری نموده‌اند که به دلیل بخشنامه گمرک ایران […]

نماینده مردم رشت به حق مجوز خودروهای مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار برای مرخصی یک ماهه و عدم اعطای مجوز به منطقه آزاد انزلی اعتراض کرد.

به گزارش خبر راست، غلامعلی جعفرزاده در کانال تلگرامی خودش نوشت:

حدود چهارده هزار خانواده گیلانی ماشین پلاک منطقه آزاد انزلی خریداری نموده‌اند که به دلیل بخشنامه گمرک ایران حدود پانزده ماهی است که نمی‌توانند از مرخصی یک ماهه برای خارج شدن از محدوده تردد استفاده نمایند!!!

در تاریخ ۲۱ تیرماه با لابی های صورت گرفته گمرک ایران مجوزی صادر نمود که خودروهای مناطق آزاد کیش، قشم، چابهار ازاین مرخصی استفاده نمایند ولی مناطق آزاد انزلی، اروند، ارس و ماکو استفاده ننمایند!! درحالی که قانون مناطق آزاد قدیم و جدید ندارد و طبق قانون هر خودروی منطقه آزاد امکان دریافت مجوز برای تردد موقت در داخل کشور به مدت یکماه در سال را دارا می باشد اما این بخشنامه به طور کلی این مجوز را رد می‌کند!!

صدور پروانه خروج موقت برای دارندگان خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی یک امتیاز برای گردشگری و رفاه آنان است که متاسفانه نادیده گرفته شده و نادیده گرفته شدن آن نیز با تبعیض همراه است!!!!!

چرا می‌بایست در دیگر مناطق آزاد کشور این امکان تردد وجود داشته باشد؟!!

لغو مرخصی یکماهه، اجحاف به ۱۴هزارخانواده گیلانی و۱۰ها هزار خانواده در۳منطقه دیگر(اروند، ارس و ماکو) و به ویژه سرمایه گذاران این مناطق است!! گمرک می‌بایست پاسخ دهد چرا نباید در انزلی سرمایه گذاران و گردشگران ازاین مزیت برخوردار باشند؟!

استفاده از مرخصی یک ماهه یکی از مطالبات خانواده های گیلانی وسرمایه گذاران انزلی است، با این بخشنامه گمرک ایران درتابستان فقط ۳منطقه آزاد قدیم سود می‌برند!!!


شماره خبر 6523 - 2017/07/16
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com