بدون دیدگاه
2020/08/06 - 14:38

ادعای واهی شیرزاد؛ وقتی که عضو عصبی شورا همه چیز را سیاسی میبیند!

اختصاصی / فاطمه شیرزاد منشی سابق شورا و عضو ساده و عادی فعلی شورای شهر رشت در جلسه روز گذشته شورا ادعاهایی واهی و سیاست زده را در صحن علنی شورا مطرح کرد.

اختصاصی / به گزارش خبر راست، فاطمه شیرزاد منشی سابق شورا و عضو ساده و عادی فعلی شورای شهر رشت در جلسه روز گذشته شورا ادعاهایی واهی و سیاست زده را در صحن علنی شورا مطرح کرد.

این عضو شورا که از قرار نگرفتن اسمش در میان اعضای پیشنهادی رئیس شورا به عنوان عضو کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی به شدت عصبی بود، خطاب به ریاست شورا مدعی شد که به علت اصلاح طلب بودن رئیس نام او در جمع گزینه های پیشنهادی برای کمیسیون فرهنگی شورا قرار نگرفته است!

این ادعای عصبی، واهی و البته سیاست زده عضو ساده و عادی شورای شهر رشت در شرایطی مطرح می شود که شیرزاد احتمالاً فراموش کرده است که سه تن از اعضای کمیسیون فرهنگی شورا در سال پجم اصولگرا بوده و تنها دو عضو اصلاح طلب در این لیست قرار گرفته اند!

نکته دیگر در خصوص اظهارات این عضو ساده و عادی شورا اینکه وی در شرایطی چنین اظهاراتی را مطرح می کند که اساساً شوراها نهادی اجتماعی بوده و دخیل کردن سیاست در آن کاری سخت اشتباه است.


شماره خبر 65031 - 2020/08/06

sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com