بدون دیدگاه
2020/06/23 - 12:24

جدول گذاری و رنگ آمیزی جدول ها در شهرداری منطقه چهار

عملیات جدول گذاری و رنگ آمیزی جدول های خیابان ها و بلوارها در منطقه چهار شهرداری رشت با سرعت پیگیری می شود. به گزارش خبر راست، یکی از اقداماتی که در واحد عمران مناطق پنجگانه شهرداری دنبال می شود جدول گذاری حاشیه خیابانها و بلوارها است. در راستای اجرای این پروژه ها، بر پایه گزارش […]

عملیات جدول گذاری و رنگ آمیزی جدول های خیابان ها و بلوارها در منطقه چهار شهرداری رشت با سرعت پیگیری می شود.

به گزارش خبر راست، یکی از اقداماتی که در واحد عمران مناطق پنجگانه شهرداری دنبال می شود جدول گذاری حاشیه خیابانها و بلوارها است.

در راستای اجرای این پروژه ها، بر پایه گزارش روابط عمومی منطقه چهار شهرداری رشت ادامه روند جدول گذاری و پیاده روسازی خیابان “شهید خرسندی” به همت واحد عمران شهرداری منطقه چهار انجام شد.

همچنین این روابط عمومی با اعلام اینکه منطقه چهار شهرداری در ارائه خدمات رسانی به شهروندان‌پیشگام و پیشرو است از اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول “بلوار شهید تندگویان” در محدوده این منطقه شهرداری به همت واحد عمران خود خبر داد.

بر پایه این گزارش عملیات یاد شده پس از این در دیگر بلوارها و خیابانهای منطقه چهار شهرداری رشت دنبال خواهد شد.


شماره خبر 62274 - 2020/06/23
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com