بدون دیدگاه
2017/07/05 - 11:12

خطای راننده به شیرجه در استخر ختم شد +عکس

توسط یک پیرزن 73 ساله هدایت می‌شد به دلیل استفاده اشتباه از پدال گاز به جای ترمز، در میان دیدگان متعجب شناگران درون یک استخر در شهر کلرادو سقوط کرد و آرام گرفت.

یک خودرو به دلیل اشتباه راننده داخل یک استخر پر از آب سقوط کرد. به گزارش خبر راست، این خودرو که توسط یک پیرزن ۷۳ ساله هدایت می‌شد به دلیل استفاده اشتباه از پدال گاز به جای ترمز، در میان دیدگان متعجب شناگران درون یک استخر در شهر کلرادو سقوط کرد و آرام گرفت.

یک خودرو به دلیل اشتباه راننده داخل یک استخر پر از آب سقوط کرد.

به گزارش خبر راست، این خودرو که توسط یک پیرزن ۷۳ ساله هدایت می‌شد به دلیل استفاده اشتباه از پدال گاز به جای ترمز، در میان دیدگان متعجب شناگران درون یک استخر در شهر کلرادو سقوط کرد و آرام گرفت.

توسط یک پیرزن 73 ساله هدایت می‌شد به دلیل استفاده اشتباه از پدال گاز به جای ترمز، در میان دیدگان متعجب شناگران درون یک استخر در شهر کلرادو سقوط کرد و آرام گرفت.


شماره خبر 6078 - 2017/07/05
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com