تمام سکه بهار آزادی۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

نیم سکه بهار آزادی۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

ربع سکه بهار آزادی ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال

هر گرم طلای ۱۸عیار هم ۶ میلیون و۴۵۰ هزار ریال