خبر راست/ حذف اقلا یک صفحه از فیلمنامه سریال پایتخت و ادامه سانسور این سریال باعث خشم محسن تنابنده و احمد مهران فر شد.

این بخش از فیلمنامه باید اینگونه در سکانس های این سریال قرار می گرفت. احمد مهران فر در متن اعتراضی خود به سانسور سریال نوشته «حال ارسطو بزودی خوب می شود اگر سانسورچی‌ها بگذارند! پیام های بازرگانی را پخش کردند تا یک صفحه از گفتگوی این سکانس را که قبلاً تصویب شده بود حذف کنند. نگران چه هستید؟ این حرفها را که مردم هزاران بار گفته اند و شنیده اند.»