به گزارش خبر راست، ساعت رسمی کشور ساعت ۲۴ فردا اول فروردین ۹۹ یک ساعت به جلو کشیده می‌شود.

طبق قانون کلیه کار‌های اداری و رسمی از جمله ساعت حرکت هواپیما‌ها و قطار‌ها بر اساس ساعت جدید انجام خواهد شد.

بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۸۶، ساعت رسمی کشور هرسال در ساعت ۲۴ اول فروردین ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت ۲۴ روز سی ام شهریور به حالت سابق برمی گردد.