بدون دیدگاه
2020/01/22 - 18:08

حواشی بی‌پایان شهرداری و شورای شهر سنگر! چه کسی ساکن سنگر نیست؟

اختصاصی / به گزارش خبر راست، شورای اسلامی شهر سنگر شب گذشته در نشستی فوق العاده، با سه رای اقدام به عزل مجید زادحسینی شهردار سنگر آنهم به دلیل عدم سکونت در حوزه ی محل خدمت نمود. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که زادحسینی که خود اصالتاً سنگری و خانه پدری وی در […]

اختصاصی / به گزارش خبر راست، شورای اسلامی شهر سنگر شب گذشته در نشستی فوق العاده، با سه رای اقدام به عزل مجید زادحسینی شهردار سنگر آنهم به دلیل عدم سکونت در حوزه ی محل خدمت نمود. این اتفاق در شرایطی رخ داده است که زادحسینی که خود اصالتاً سنگری و خانه پدری وی در سنگر است مدعی آن بوده که در این شهر سکونت داشته و بالعکس ادعای شورا نشینان، میگوید کسی که خارج از شهر سنگر ساکن است برخی اعضای شورا هستند!

نکته جالب اما اینجاست که زادحسینی در ابتدای انتخاب به عنوان شهردار سنگر خانه ای در این شهر اجاره کرده و در آن سکونت دارد. این موضوع فارغ از اصالت سنگری وی و خانه پدری اش است. از طرف دیگر شورای پر حاشیه سنگر به از نخستین روزهای کار خود در دوره پنجم با حواشی فراوان روبرو بوده اند و هر چندوقت یکبار خبری با پس زمینه قضایی از این شورا منتشر می شد. حال اما شهردار معزول سنگر برخلاف ادعای شورانشینان این شهر مدعی است که برخی از این اعضای شورا در خارج از شهر سنگر سکونت دارند.

موضوع دیگر آنکه به موجب سرفصل تبصره دو ماده ۲۶ قانون شوراها، اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. این در حالیست که شنیده می شود برخی از اعضای شورای شهر سنگر در نقاطی از شهرستان همچون حوالی شهرک فجر رشت سکونت داشته و قانونی که اعضای شورا به بهانه آن اقدام به عزل شهردار کرده اند در واقع شامل حال بعضی از خود آنان می شود!

دیگر موضوعی که در بحث عزل شهردار سنگر قابل تامل است، آنکه گفته می شود روال قانونی برای عزل وی طی نشده است. براساس ماده ۷۳ قانون شوراها در مرحله اول اگر یک یا چند عضو از اعضا شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذکر خواهد داد. سپس در مرحله دوم در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذکر، موضوع به صورت سؤال مطرح می شود که در اینصورت رئیس شورا سؤال را کتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداکثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق العاده شورا و پاسخ به سؤال می باشد و بعد در مرحله سوم چنانچه شهردار از حضور استنکاف ورزیده یا پاسخ وی قانع کننده تشخیص داده نشد طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح که حداقل به امضای یک سوم اعضا شورا رسیده باشد، ارائه می شود. فاصله بین ابلاغ تا تشکیل جلسه که از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداکثر ده روز خواهد بود. و در نهایت در مرحله چهارم شورا در جلسه استیضاح پس از طرح سئوال یا سؤالات و جواب شهردار، رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی که شورا با اکثریت دو سوم کل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از کار برکنار خواهد شد.


شماره خبر 55689 - 2020/01/22
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com