بدون دیدگاه
2019/12/27 - 0:58

گفت و گفت نوزدهم خبرراست؛

مصاحبه با گاری کبابی های رشت

اختصاصی خبرراست/ گفت و گفت نوزدهم خبرراست طنز/سجاد علیپور مصاحبه با گاری کبابی‌های رشت خبرنگار: سلام قربان من خبرنگار هستم میتونم چند دقیقه وقت شما رو بگیرم؟ و در راستای اعتلای شهر خلاق خوراک‌شناسی چند سؤال از شما بپرسم؟ گاری: سلام علیکن، از کویا آمدی پای تو را چول وانجست؟ خبرنگار: من اهل رشت شهر […]

اختصاصی خبرراست/ گفت و گفت نوزدهم خبرراست

طنز/سجاد علیپور

مصاحبه با گاری کبابی‌های رشت

خبرنگار: سلام قربان من خبرنگار هستم میتونم چند دقیقه وقت شما رو بگیرم؟ و در راستای اعتلای شهر خلاق خوراک‌شناسی چند سؤال از شما بپرسم؟

گاری: سلام علیکن، از کویا آمدی پای تو را چول وانجست؟

خبرنگار: من اهل رشت شهر باران‌های نقره‌ای هستم

گاری: آ شهریار بیدین اَ ری چی گه ، انی گب مرا حالی نیبه، می مرا اگه خایی گب بزنی چکره شل کون گیلکی گب بزن، تی گوش باور جولو ایچی ترا بگم، ایا اوتو لفظ قلم صوبت نوکون شبِ، تاریکه، تونم کاس چوم ترا بدر بوریدا

خبرنگار: چشم منم گیلکی گب زنم

گاری: ای جان قوربان، آ شهریار پستان و جگر تومان بوستانداره بوگو بزنه

خبرنگار: آ گاری شوما چندساله ایه کار کونیدی؟

گاری: موضوع واگرده خیلی زمات پیشان من اول میدان سر تورب فوروختیم آ شهریار مره تقریباً ۴۵ سال کی کباب فروشیم

خبرنگار: چرا شومانا دوخانید کباب مگسی یا کثیف؟

گاری: خاب قدیمان تمیزگی نوبو بعد امی موشتریان ویشتری آدمایی بید کی اشان توقع هن بو ولی الان اوجور آدمان یا از روی فقر بمردیدی یا د پول ناریدی
الان امی موشتریان ویشتر دوکتور مهندسید امی تمیزگی رو اثر بنایید

خبرنگار: شیمی تحصیلات چقدره؟

گاری: من دکترای بهداشت محیط دفاع کوداندرم قبلاً هم فوق‌لیسانس مدیریت فوروش فیگیفتم

خبرنگار: کاسبی چطوره قوربان

گاری: دست زیاد بوسته ولی راضی‌ایم بیلاخره چند تا خانواده خرج ایا بیرون آموندره

خبرنگار: مسئولین چی کاری باید انجام بدید تا شیمی اوضاع بهتره بو

گاری: امان کاری کونداریم که مسئولین وضع بختر بو وگرنه اوشان دست کی کاری بر نایه، هم اشتغال‌زایی کوندادریم هم ایتا از آیتم‌های شب‌های روشن رشتیم هم شهر خلاق دورین همیشه امی صوحبته، امان وظیفه تنظیم بازار هم داریم اگه نوبوستیبیم الان کویا خواستید کباب سیخی ۸ تومون بوخورید؟

امان کاری بوکودیم رشت نام تمام دونیا دورین مطرح بو بو تا صبح مردومه پلاکباب فادنیم

خبرنگار: به‌عنوان حرف آخر اگه صحبتی دارید بفرمایید

گاری: امان شیمی خیر نخواستیم شیمی بشکفته چوب امی سر نزنید، تجربه گه هر جا دست بنایید از بین بوبوردید فقط شهرداری کاری بوکونه امرا از ایا آوارا نوکونید شیمی جیگا ممنون بم

ابرار قوربان

سجاد علیپور


شماره خبر 53546 - 2019/12/27
sdsfrefvrev
خانه هنر نیایش
Website Uptime Monitoring By ServiceUptime.com